Nordan AB – Special Skrivare

Nordan AB – Special Skrivare

Maskinen har en utskriftsvolym på 2500 x 1500 x 1500 mm eller 5,625 kubikmeter.

Den är utrustad med 2 extrudrar, en liten och en medelstorlek.

liten extruder:

Munstycksdiametrar 0,6-2 mm..
Utskriftshastighet upp till 1 kg / timme.
Mellan extruder:
Munstycksdiametrar 2-8 mm.
Utskriftshastighet upp till 14 kg / timme.