NY DISTRIBUTÖR – 3D MIDDLE EAST

Vi välkomna 3D MIDDLE EAST som vår distributör i Mellanöstern.

3D MIDDLE EAST är en ”Digital Manufacturing Solution Provider” med målet att föra den digitala tillverkningsvärlden till den traditionella tillverkningsindustrin.

Med världen på väg mot On-demand manufacturing och NOLL lageravfall, erbjuder de tekniska lösningar End-to-End: från “Idé-till-slutprodukt”.