STORT

Byggvolym upp till 1500x1200x1200mm

 

MATERIAL

Termoplaster av granulat.

SNABBT

Utskriftsmängd upp till 35 kg i timmen

De största maskinerna för industriella applikationer.