STORT

Byggvolym upp till 3000x1200x1200. The Box 3000.

MATERIAL

Termoplaster av granulat.

SNABBT

Utskriftsmängd upp till 35 kg i timmen.

De största maskinerna för industriella applikationer.