VILKET MUNSTYCKE SKA JAG HA?

Genom att använda ett större munstycke får du en snabbare och billigare utskrift som också blir starkare.

Genom att använda en mindre munstycke får du en finare yta och mer detaljer.

Rätt munstycke för rätt applikation

Genom att använda ett större munstycke får du en snabbare och billigare utskrift som också blir starkare.

Genom att använda en mindre munstycke får du en finare yta och mer detaljer.

När du frågar dig själv vilket munstycke du vill skriva ut ditt objekt med finns det några viktiga punkter du bör tänka på;

Vad är syftet med produkten?
Funktionalitet, utseende eller båda?
Kommer alla ytor av produkten att vara synliga eller bara några områden?
Finns det strikta toleranser på produkten? På vilka delar av produkten gäller de?

På delar som behöver efterbehandling spelar det ingen roll vilken munstycke du väljer eftersom efterbehandling kommer att ta samma tid, och i så fall är det en bra idé att använda ett stort munstycke eftersom det då skulle vara billigare att skriva ut och slutresultatet blir detsamma.

Bildexempel

Här kan du se ett exempel på att använda olika munstycken för samma utskrift, det går från långsamt och dyrt till snabbt och billigt hela vägen tills munstyckena blir för stora för att skriva ut objektet.

Som det framgår av bilden finns också en gräns för hur stora munstycken du kan använda. Den maximala munstycksstorleken som kan användas för en utskrift bestäms av den minsta detaljen på objektet som ska skrivas ut. Munstyckstorleken får i regel inte vara större än hälften av den minsta detaljens storlek.