Fused Granular Fabrication (FGF)

BLB Industries > 3D Skrivare > Fused Granular Fabrication (FGF)

Additiv tillverkningsmetod där detaljer skapas på en bädd genom att plastgranulat smälts och matas genom ett munstycke.

Produkten formas på en rörlig byggplattform [1]. Plastgranulat förs till en vertikal extruder skruv som roterar, värmer och trycker granulaten neråt till en smält homogen plastmassa.  Massan trycks genom ett utbytbart munstycke [4] där flödet styrs av diameter och form på genomloppet. Större genomlopp ger högre bygghastighet men lägre ytfinhet och vice versa.

Massan deponeras genom munstycket med konstant hastighet och ett tvärsnitt av en CAD-modell byggs upp. Efter varje lager sänks byggplattformen [5] och nästa lager adderas.

Vid behov skrivs även en stödjande struktur ut [6] för att möjliggöra överhäng. Efterbearbetning i form av borttagning av dessa stödkonstruktioner krävs.

Slipning, målning eller annan bearbetning av ytorna kan krävas om högre ytfinhet önskas.

LÄS MER OM FGF

Våra standard extrudrar:

Liten:

Munstycke storlek 0.6-2 mm.

Maximalt 1 kg / timme.

Mellan:

Munstycke storlek 2-8 mm.

Maximalt 14 kg / timme.

Stor:

Munstycke storlek 6-14 mm.

Maximalt 35 kg / timme.