GRÖNT INITIATIV

Biobaserade material

50,1% Träfibrer 49,9% PP

Denna utskrift gjordes med ett material som består av över 50% trä med plast som bindemedel.

Projektet är utfört i samarbete med Stora Enso.

Vi erbjuder detta trämaterial för utskriftstjänst och som rågranulat för våra maskiner.

60% Trä 40% ABS