FUSED GRANULAR FABRICATION

FGF

En smartare tillverkningsmetod

FGF står för Fused Granular Fabrication och är en additiv tillverkningsmetod. Det vill säga; maskinen bygger successivt upp en produkt av smält plastgranulat, snarare än att till exempel fräsa fram en produkt från ett plastblock.

Våra standard extrudrar

E 25

Munstycken: 2-8mm.
Maximalt 14kg i timmen.

E35

Munstycken: 8-14mm.
Maximalt 35kg i timmen.

Produkten formas på en byggplattform [5]. Plastgranulat förs till en vertikal extruder skruv [2] som roterar, värmer och trycker granulaten neråt till en smält homogen plastmassa. Massan trycks genom ett utbytbart munstycke [4] där flödet styrs av diameter på munstycket. Större diameter ger högre bygghastighet men lägre ytfinhet och vice versa.

Massan deponeras genom munstycket och ett lager av en CAD-modell byggs upp. Efter varje lager sänks byggplattformen och nästa lager adderas.

Vid behov skrivs även en stödjande struktur ut [6] för att möjliggöra överhäng.